torstai 8. marraskuuta 2012

Philippe Rushton (1943 - 2012) ja Charles Darwin Research Institute

Äskettäin kuollut Philippe Rushton oli yksi aikamme merkittävimmistä tieteellisen rasismin edustajista.

Rushtonin kirjoittamia artikkeleita:
 
http://web.archive.org/web/20130101042147/http://www.charlesdarwinresearch.org/JPRvitae.htm

Rushtonista kertova artikkeli:


Gottfredson, L. S. (2013). Resolute ignorance on race and Rushton, Personality and Individual Differences, 55(3), 218-223.

Lähde: http://www1.udel.edu/educ/gottfredson/reprints/2013Rushton.pdf

Otteita Rushtonin perustaman Charles Darwin Research Instituten sivuilta:


Charles Darwin Research Institute (CDRI) on tieteellinen ja opetuksellinen säätiö, joka on perustettu kunnioittamaan ja laajentamaan sitä tieteellistä vallankumousta, jonka aloitti yksi suurimmista hahmoista ihmisen ajattelun historiassa. Charles Darwin (1809 - 1882) muutti ikiajoiksi sen tavan, jolla me katsomme luontoa ja itseämme.

...

Darwinin teoria evoluutiosta luonnonvalinnan kautta (evolution by natural selection) - joka selitettiin kirjoissa Lajien synty (The Origin of Species) (1859), Ihmisen polveutuminen (The Descent of Man) (1871) ja Tunteiden ilmeneminen ihmisissä ja eläimissä (The Expression of Emotion in Man and Animals) (1872) - haastoi Genesiksen selonteon lajien erityisestä luomisesta. Se vihjasi ihmisten ja eläinten jatkuvuudesta, lajien sisäisestä ja lajien välisestä variaatiosta, ei pelkästään kehossa vaan myös käytöksessä (tai mielessä). Darwinin Lajien synty inspiroi hänen serkkunsa, Sir Francis Galtonin, rakentamaan variaation ja valinnan käsitteiden varaan, kun hän perusti differentiaalisen psykologian tieteenalan kirjassaan Hereditary Genius (1869).

...

Vaikka darwinilaiset selviytyivät voittoisina koulutettujen luokkien keskuudessa 1800-luvun taisteluistaan raamatullista teologiaa vastaan, he kärsivät myöhemmin tappion egalitaristeille, marxisteille, kulttuurirelativisteille ja postmodernisteille. Herbert Spenceristä (1851) 1920-luvun lopun ja 1930-luvun maailmanlamoihin, sillä aikaa kun poliittinen oikeisto oli nousussa, poliittinen vasemmisto päätyi uskomaan, ehkä oikein, että "vahvimman selviytyminen" ("survival of the fittest") oli yhteensopimaton sosiaalisen tasa-arvon (social equality) kanssa.

Kampanja darwinismin heikentämiseksi

1920-luvulta alkaen, kun antropologian Franz Boas -koulukunta onnistui biologisen irrottamisessa yhteiskuntatieteistä, darwinismi on marginalisoitu ihmistieteissä. Vaikka vuosisadan alkupuolella William McDougall oli esittänyt persoonallisuuden "vaisto"teorian ("instinct" theory of personality) ja G. Stanley Hall oli kehittänyt evolutiivista näkökulmaa kehityspsykologialle, darwinismi pyyhkäistiin pois 1920-luvulla useiden ympäristön merkitystä korostaneiden oppien toimesta (by various environmentalist doctrines). Freudin oidipaaliset teoriat ja Watsonin yksilöiden käytöksellinen muokkaaminen olivat yhteensopivia Marxin oletusten kokonaisten sosiaalisten ryhmien muokattavuudesta valtion (government) väliintulon kautta kanssa.

1950-luvulla vihamielisyys natsien rodullisten julmuuksien luetteloa kohtaan pilasi yritykset palauttaa darwinismi yhteiskuntatieteisiin. Siitä ajankohdasta alkaen tuli yhä vaikeammaksi esittää, että yksilöt tai ryhmät saattaisivat erota geneettisesti käytöksessä, ilman että tulee syytetyksi natsisympatioista.

Toisaalta ne, jotka uskoivat kaikkien ihmisten biologiseen identiteettiin, pysyivät vapaina kirjoittamaan, mitä he halusivat, ilman pelkoa parjaamisesta. Välissä olevilla vuosikymmenillä ideaa ihmisluonnon geneettisesti perustuvasta ytimestä, jonka suhteen yksilöt ja ryhmät saattaisivat erota, halvennettiin johdonmukaisesti. Tätä älyllistä liikettä on ruokittu poliittisesti kytkemällä se kolmannen maailman dekolonisaatioon, Yhdysvaltojen kansalaisoikeusliikkeeseen, taisteluun Etelä-Afrikan apartheidia vastaan ja uudistuneisiin väittelyihin maahanmuutosta.

Olkaamme selkeitä sen ongelman suhteen, jonka darwinilainen psykologia kohtaa - poliittinen korrektius. Sen keskeinen teesi on kaikkien tärkeiden inhimillisten piirteiden ympäristödeterminismi (environmental determinism). Se on peräisin marxismista ja siitä uskomuksesta, että sosiaalinen ja taloudellinen sorto on kaikkien merkittävien yksilöiden ja ryhmien välisten käytöserojen syy. Marxistinen ote liberaalista poliittisesta näkemyksestä on niin laajamittainen, että monet meistä ajattelevat sillä tavalla ilman, että me ymmärrämme sitä. Me sensuroimme itseämme, jottemme edes uskaltaisi ajatella kiellettyjä ajatuksia.

Vuoden 1975 artikkelissa, jonka British Association for the Advancement of Science pyysi, professori Hans Eysenck, itse pakolainen Hitlerin Saksasta mutta darwinilaisen, biososiaalisen psykologian voimakas puolestapuhuja ja brittiläisen psykologian nestor, kirjoitti:

"Aiemmin pidettiin itsestään selvänä, että se ei ollut pelkästään eettisesti oikein, että tiedemiehet julkistavat löytönsä; sitä pidettiin heidän velvollisuutenaan. Salailua, tietojen salaamista ja tietojen tiedottamisesta kieltäytymistä pidettiin oikeutetusti kuolemansynteinä tieteellistä eetosta kohtaan. Tämä ei enää ole totta. Viime vuosina on esitetty, yhä äänekkäämmin ja äänekkäämmin, että tiedemiesten pitäisi ottaa huomioon löytöjensä ja julkilausumiensa sosiaaliset seuraukset; jos nämä seuraukset ovat epämieluisia, niin tutkimus asiaan liittyvällä alalla pitäisi lopettaa ja tuloksia, jotka on jo saatu, ei pitäisi julkistaa. Se ala, joka on nähnyt suurimman osan tällaisesta argumentaatiosta, on tietysti se, joka käsittelee älykkyyden periytymistä ja rotueroja kyvykkyydessä."

Richard Lynn, toinen brittiläinen darwinilainen psykologi, totesi, että monet poliittisesti vasemmistolaiset (left-of-center) tiedemiehet ovat tällä hetkellä samassa tilanteessa, missä kristityt olivat Lajien synty -kirjan julkaisemisen jälkeen. Hän pyysi liberaaleja tekemään sen, minkä rehelliset, älykkäät kristityt tekivät silloin ja minkä monet tekevät edelleen tänä päivänä. Puremaan hammasta (bite the bullet) ja hylkäämään ne maailmankuvansa aspektit (kuten egalitarismi), jotka ovat yhteensopimattomia luonnonvalinnan tieteen kanssa. Poliittinen korrektius pitää hylätä, jotta evoluutioteoria voi täyttää koko lupauksensa tulemaan yhdistäväksi rungoksi ihmistieteille.

Lähde: http://web.archive.org/web/20130123073202/http://www.charlesdarwinresearch.org
 
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.